08/04/2015

SALAH SATU PERSIAPAN PADA ACARA CHENG BENG DI KUALA ENOK

Salah satu persiapan pada ritual Sembayang Kubur atau CHENG BENG yang dilaksanakan warga Tinghoa yang bermukim di Kuala Enok, selain bersih – bersih pada area pekuburan, persiapan alat - alat ritual pada hari Sembahyang Kubur, juga mempersiapkan bingkisan yang berisi snack – snack yang nantinya akan dibawa ke pemakaman Pondok Gunung Hijau Kuala Enok dan dibagikan kepada para peziarah. (Sumber Foto : Irfan Maulana)
Kuala Enok, 08 April 2015

Untuk dapat terus menikmati "Gallery Photo Kuala Enok/Tanah Merah"
DONASI Anda di CONTACT
advertisement